Palvelut

Annosjakelu

Annosjakelu on apteekkimme tarjoama palvelu yksityisille henkilöille ja hoitokodeille. Annosjakelussa potilaan lääkkeet jaetaan apteekissa viikkoannostelijoihin. Lisäksi apteekki huolehtii annosjakeluasiakkaan lääkityksen seurannasta, reseptien uusinnasta ja lääkkeiden säilytyksestä.

Apteekissa suoritettavan annosjakelun avulla voidaan helpottaa asiakkaan lääkkeen ottoa, karsia mahdollisia päällekkäisiä lääkityksiä ja lääkitysvirheitä sekä säästää lääkekuluissa. Annosjakelu myös vähentää omaisten huolta lääkityksen onnistumisesta ja vapauttaa palvelutalojen ja kotisairaanhoidon henkilökunnan aikaa muihin tehtäviin.

Annosjakelu soveltuu erityisesti henkilöille, joilla on käytössä useita säännöllisiä lääkkeitä ja lääkkeiden annostelu oma-aloitteisesti on vaikeutunut. Annosjakeluasiakkaaksi voi liittyä kuka tahansa, joka katsoo hyötyvänsä palvelusta.

Apteekissamme suoritetaan käsin jakelua ja apteekkimme kautta on mahdollista saada  koneellista annosjakelua. Käsin tehtävästä annosjakelusta perimme viikkopohjaisen maksun. Annosjakelun hinta 7€/viikko. Asiakkaalle voidaan jakaa lääkkeet niin monen viikon erinä kuin hän haluaa (yleensä kahdelle viikolle kerrallaan). Käsin jakelussa lääkkeet jaetaan viikkoannostelijoihin (lääkedosetteihin) ja koneellisessa annosjakelussa pieniin annospusseihin siten, että jokaiselle lääkkeenottohetkelle on oma pussinsa.

Koneellisen annosjakelun kuluista on mahdollista saada Kela-korvausta, mikäli asiakas on täyttänyt 75 vuotta ja hänellä on käytössä vähintään kuusi Kela-korvattava lääkettä.

Annosjakelusta voit tiedustella lisää puh. (05) 884 7700.


Kotiinkuljetus

Toimitamme lääkkeitä myös kotiinkuljetuksena. Kotiinkuljetusmaksu on 5€/suunta, 1-5 km. Mikäli kyseessä on itsehoitolääke tai vapaankaupantuote ja asiakas tekee tilauksen puhelimitse, veloitamme kotiinkuljetuksesta 5 €.


Reseptien uusiminen

Uusimme apteekin kautta julkisten terveysasemin sähköiset reseptit. Asiakas voi hoitaa uusinnan myös soittamalla tai käymällä terveyskeskuksessa. Reseptien uusimiseen kannattaa varata aikaa noin 8 päivää.

Apteekkimme veloittaa eReseptin uusinnasta 2 €/kerta.


Teemapäivät

Apteekkimme on aktiivisesti mukana järjestämässä erilaisia teemaviikkoja (esim. diabetesviikko, astmaviikko, sydänviikko) ja teemapäiviä (esim. Favora-päivä, Widmer-päivä). Teemaviikoilla ja – päivillä apteekilla järjestetään erilaisia mittauksia (esim. PEF-mittaus, kolesterolin mittaus, ihon kosteusmittaus), tuotteista on erikoistarjouksia ja apteekin ulkopuoliset asiantuntijat tai edustajat ovat opastamassa asiakkaita.


Käyttämättömien lääkkeiden palauttaminen apteekkiin

Apteekki ottaa kotitalouksilta maksutta vastaan vanhentuneita ja käyttämättömiä lääkkeitä.

Kaikki apteekkiin palautetut lääkejätteet toimitetaan vaarallisen jätteen käsittelylaitokseen hävitettäväksi. Apteekkari on vastuussa lääkkeiden laadusta apteekissa. Jos lääkkeet ovat olleet asiakkaan hallussa, ei niitä voi enää myydä uudelleen.

Tämän vuoksi käyttämättömiä lääkkeitä ei myöskään hyvitetä asiakkaalle. Käytäntö perustuu lääkelakiin ja viranomaisten apteekeille antamiin ohjeisiin.

Palauta lääkejäte näin:

  • Poista lääkepakkauksista potilastietoja sisältävät merkinnät (kuten ohjetarrat).
  • Tuo lääkkeet apteekkiin läpinäkyvässä, tiiviissä muovipussissa.
  • Poista tabletit ja kapselit alkuperäispakkauksistaan. Läpipainopakkauksissa olevia tabletteja ja kapseleja ei tarvitse irrottaa pakkauksistaan. Vie tyhjät lasipurkit lasinkeräykseen ja tyhjät muovipurkit jäteastiaan.
  • Palauta nestemäiset aineet alkuperäispakkauksissa.
  • Palauta joditabletit ja muut jodia sisältävät lääkkeet aina erillisessä läpinäkyvässä muovipussissa alkuperäispakkauksissaan. Jodipitoisia valmisteita ovat mm. Jodix-tabletit sekä Betadine- ja Iodosorb-valmisteet.
  • Palauta elohopeaa sisältävät kuumemittarit erillään lääkejätteistä. Sulje rikkoutuneet elohopeakuumemittarit esim. tiiviiseen lasipurkkiin.
  • Palauta ruiskut ja neulat erillään lääkejätteistä. Pakkaa ne läpäisemättömään pakkaukseen, kuten tyhjään muovipulloon tai lasipurkkiin.
  • Apteekki ottaa vastaan ainoastaan lääkejätteitä ja elohopeaa sisältäviä kuumemittareita sekä ruiskuja ja neuloja.

Apteekki ei ota vastaan muita jätteitä (esim. kemikaaleja, hiuslakkapulloja, paristokäyttöisiä kuumemittareita tai muita sähkölaitteita, paristoja ym).

Suomen Apteekkariliitto, Suomen Kuntaliitto ja Jätelaitosyhdistys ry.